Nettsted

Ved å klikke på linken over kommer du til et nettsted som ikke drives av HotFrog. HotFrog er ikke ansvarlig for innholdet eller tilgjengeligheten av tilknyttede nettsteder.

Virksomheten følger offentlige anbefalinger og retningslinjer.

I henhold til enhver tid gjeldende regler.

Tilliten Beate Gundersen
Categories: Unknown

Online Orders
Nøkkel kontaktinformasjon for Tilliten Beate Gundersen
Mobile
416 55 550
e-post
E-post
Nettsted
www.tilliten.no
Sosial
TillitenBeateGundersen
UCQaqUXIOBBtnqiAACqMWKiQ
https://www.instagram.com/tillitenbeategundersen/
Åpningstider
Mandag - Fredag: 09:00 - 20:00
​Lørdag - Søndag: Stengt
Adresse
10 Munkerudtunet, Oslo, Norge 1164
 

Livssorg

Pårørende berørt av rus

Er jeg medavhengig


0 Kundeanmeldelse
Write your review

video

Ny virksomhetsprofil

SAMTALER - GRUPPER- FOREDRAG
Gjennom livet møter de fleste av oss utfordringer av ulik grad. Ofte kan det å ha noen å prate med gjennom enesamtaler eller ved å delta i en gruppe være med på å gi klarhet i egne tanker og følelser.

MEDAVHENGIGHET
PÅRØRENDEPROBLEMATIKK
SORG
LIVSENDRING
ERNÆRING OG KOSTHOLD
FYSISK AKTIVITET

TJENESTER
Den mellommenneskelige kontakten i enesamtale eller i en gruppe kan gi en større bevissthet om egne tanker, følelser og behov. Det kan åpne opp for endring og være støttende når man står i utfordrende situasjoner. Man trenger ikke være «syk nok» for å søke hjelp. En inngang for enesamtaler kan være et ønske om endring, egen vekst eller støtte til å nå dine mål for god helse.

Å være med i en sorg- eller pårørendegruppe er en god start til å bli bedre kjent med seg selv. Vi erfarer oss selv i samspill med de andre. Innenfor gruppens trygge rammer kan vi oppdage, utforske og utfordre mønstre og forventninger til oss selv og andre.

​Menneskelige møter og meningsfull dialog - et helsebevarende tilbud for voksne.

ENESAMTALER
Dette er det gode medmenneskelige møtet. Du blir møtt med respekt og interesse. Under trygge rammer kan vi samtale om og utforske det du måtte ha på hjertet. Det kan være godt å få sagt noe om det som kanskje har plaget en over lengre tid. Du kommer som den du er med dine behov.

GRUPPER FOR PÅRØRENDE
Tilbudet er for voksne pårørende som står i nær relasjon til noen som sliter med rus eller andre sykdommer. Utfordringer i balansen mellom hjelperrollen og å ivareta egne behov kan være vond. Å komme sammen med andre i liknende situasjon og lytte til andres erfaringer kan være helende og dempe følelsen av å være alene. Mange opplever at de får en arena hvor det er mulig å senke skuldrene og «være seg selv».

SORGGRUPPER
Tilbudet er rettet mot voksne som har behov for et rom der de kan sørge og bearbeide sorg. Å være sammen med andre i en gruppe som har erfaring med liknende situasjon, kan gi god støtte gjennom gjenkjennelse og bekreftelse.
Etterlatte som blir stående igjen alene etter å ha levd mange år i et parforhold, opplever at det er godt å kunne møtes i et trygt fellesskap hvor man kan lytte til andre og snakke om hvordan man har det. Livet er forandret for alltid. I tillegg til sorgen kommer alle de praktiske gjøremålene som skal håndteres i hverdagen. Det er en krevende prosess. I sorggruppene har man «tillatelse» til å sørge, samtidig som latter og glede også kommer til uttrykk. Sorgstøtte og håp, når man trenger det som mest. Sorgstøtte ved tap av helse, ved samlivsbrudd og annet tap som gir livssorg.


FOREDRAG
Tilpassede informasjonsforedrag om temaene pårørendeproblematikk og medavhengighet holdes for personer som arbeider innen offentlig og privat rusomsorg og pårørendeproblematikk.

Enesamtaler - Grupper - Videomøter
I ulike livsfaser opplever de fleste av oss utfordringer og krevende perioder. Det betyr nødvendigvis ikke at man er syk. Det å ha en trygg arena for samtale og noen å dele med, kan være noe du savner. Mange ønsker og har behov for mer støtte og hjelp enn de kan få fra sitt naturlige nettverk.

Å snakke om egne tanker og følelser i enesamtaler kan gi en økt forståelse av deg selv, og en bevissthet rundt egne mønstre som kan være hindringer fra å nå dine ønsker og mål. Dette kan åpne opp for å se nye muligheter. ​

Endringer i livet kan oppleves som kriser. Det kan være om noen du er glad i blir rammet av alvorlig sykdom, ved samlivsbrudd, du mister jobben eller overgangen fra å være yrkesaktiv til å bli pensjonist. Dette kan du ta med inn i enesamtaler, eller i en gruppe.​

De fleste som kommer i en krise, er langt på vei hjulpet ved å møte støtte og aksept for sine tanker og følelser rundt det som har skjedd.

Min erfaring er at gjennom aksept og eierforhold til egne styrker og utfordringer, åpnes det opp for nye muligheter og valg. ​​Min oppgave er å støtte deg i din prosess på en faglig trygg måte. Det er godt å være der rammen for å være menneske er stor i enesamtaler.

Pårørenderollen i familier med rus
Den onde sirkelen hvor hele familien har søkelys på den ene som ruser seg, og der de tenker at alt skal bli bra bare han eller hun slutter, blir en sterk illusjon, men sjelden virkelig.​​

Rollen som foreldre til rusavhengige barn er kompleks. Manglende følelse av mestring, og opplevelser av at ens eget barn utvikler en fremmed personlighet med tilknytning til kriminelle miljøer, blir en hverdag fylt av frykt.​

Rus- og avhengighetsproblemer kan anses som en familiesykdom. Rundt en rusavhengig eller alkoholiker er det gjerne flere hjelpere og medavhengige.

Balansen mellom å være en hjelper eller en som muliggjør videre misbruk, er utfordrende og uoversiktlig. En som er medavhengig til en som sliter med rus sitter ofte i samme båt og de drar hverandre ned.

Pårørende- og medavhengighetsproblematikk i familier og nære relasjoner er sammensatt. De som er berørt, har ofte stort utbytte av å søke hjelp.

 • Ny virksomhetsprofil

  SAMTALER - GRUPPER- FOREDRAG
  Gjennom livet møter de fleste av oss utfordringer av ulik grad. Ofte kan det å ha noen å prate med gjennom enesamtaler eller ved å delta i en gruppe være med på å gi klarhet i egne tanker og følelser.

  MEDAVHENGIGHET
  PÅRØRENDEPROBLEMATIKK
  SORG
  LIVSENDRING
  ERNÆRING OG KOSTHOLD
  FYSISK AKTIVITET

  TJENESTER
  Den mellommenneskelige kontakten i enesamtale eller i en gruppe kan gi en større bevissthet om egne tanker, følelser og behov. Det kan åpne opp for endring og være støttende når man står i utfordrende situasjoner. Man trenger ikke være «syk nok» for å søke hjelp. En inngang for enesamtaler kan være et ønske om endring, egen vekst eller støtte til å nå dine mål for god helse.

  Å være med i en sorg- eller pårørendegruppe er en god start til å bli bedre kjent med seg selv. Vi erfarer oss selv i samspill med de andre. Innenfor gruppens trygge rammer kan vi oppdage, utforske og utfordre mønstre og forventninger til oss selv og andre.

  ​Menneskelige møter og meningsfull dialog - et helsebevarende tilbud for voksne.

  ENESAMTALER
  Dette er det gode medmenneskelige møtet. Du blir møtt med respekt og interesse. Under trygge rammer kan vi samtale om og utforske det du måtte ha på hjertet. Det kan være godt å få sagt noe om det som kanskje har plaget en over lengre tid. Du kommer som den du er med dine behov.

  GRUPPER FOR PÅRØRENDE
  Tilbudet er for voksne pårørende som står i nær relasjon til noen som sliter med rus eller andre sykdommer. Utfordringer i balansen mellom hjelperrollen og å ivareta egne behov kan være vond. Å komme sammen med andre i liknende situasjon og lytte til andres erfaringer kan være helende og dempe følelsen av å være alene. Mange opplever at de får en arena hvor det er mulig å senke skuldrene og «være seg selv».

  SORGGRUPPER
  Tilbudet er rettet mot voksne som har behov for et rom der de kan sørge og bearbeide sorg. Å være sammen med andre i en gruppe som har erfaring med liknende situasjon, kan gi god støtte gjennom gjenkjennelse og bekreftelse.
  Etterlatte som blir stående igjen alene etter å ha levd mange år i et parforhold, opplever at det er godt å kunne møtes i et trygt fellesskap hvor man kan lytte til andre og snakke om hvordan man har det. Livet er forandret for alltid. I tillegg til sorgen kommer alle de praktiske gjøremålene som skal håndteres i hverdagen. Det er en krevende prosess. I sorggruppene har man «tillatelse» til å sørge, samtidig som latter og glede også kommer til uttrykk. Sorgstøtte og håp, når man trenger det som mest. Sorgstøtte ved tap av helse, ved samlivsbrudd og annet tap som gir livssorg.


  FOREDRAG
  Tilpassede informasjonsforedrag om temaene pårørendeproblematikk og medavhengighet holdes for personer som arbeider innen offentlig og privat rusomsorg og pårørendeproblematikk.

  Enesamtaler - Grupper - Videomøter
  I ulike livsfaser opplever de fleste av oss utfordringer og krevende perioder. Det betyr nødvendigvis ikke at man er syk. Det å ha en trygg arena for samtale og noen å dele med, kan være noe du savner. Mange ønsker og har behov for mer støtte og hjelp enn de kan få fra sitt naturlige nettverk.

  Å snakke om egne tanker og følelser i enesamtaler kan gi en økt forståelse av deg selv, og en bevissthet rundt egne mønstre som kan være hindringer fra å nå dine ønsker og mål. Dette kan åpne opp for å se nye muligheter. ​

  Endringer i livet kan oppleves som kriser. Det kan være om noen du er glad i blir rammet av alvorlig sykdom, ved samlivsbrudd, du mister jobben eller overgangen fra å være yrkesaktiv til å bli pensjonist. Dette kan du ta med inn i enesamtaler, eller i en gruppe.​

  De fleste som kommer i en krise, er langt på vei hjulpet ved å møte støtte og aksept for sine tanker og følelser rundt det som har skjedd.

  Min erfaring er at gjennom aksept og eierforhold til egne styrker og utfordringer, åpnes det opp for nye muligheter og valg. ​​Min oppgave er å støtte deg i din prosess på en faglig trygg måte. Det er godt å være der rammen for å være menneske er stor i enesamtaler.

  Pårørenderollen i familier med rus
  Den onde sirkelen hvor hele familien har søkelys på den ene som ruser seg, og der de tenker at alt skal bli bra bare han eller hun slutter, blir en sterk illusjon, men sjelden virkelig.​​

  Rollen som foreldre til rusavhengige barn er kompleks. Manglende følelse av mestring, og opplevelser av at ens eget barn utvikler en fremmed personlighet med tilknytning til kriminelle miljøer, blir en hverdag fylt av frykt.​

  Rus- og avhengighetsproblemer kan anses som en familiesykdom. Rundt en rusavhengig eller alkoholiker er det gjerne flere hjelpere og medavhengige.

  Balansen mellom å være en hjelper eller en som muliggjør videre misbruk, er utfordrende og uoversiktlig. En som er medavhengig til en som sliter med rus sitter ofte i samme båt og de drar hverandre ned.

  Pårørende- og medavhengighetsproblematikk i familier og nære relasjoner er sammensatt. De som er berørt, har ofte stort utbytte av å søke hjelp.

Tilliten Beate Gundersen's Keywords

Livssorg | Pårørende berørt av rus | Er jeg medavhengig | Tegn på medavhengighet | Medavhengighet | Medavhengig | Pårørende til rus | Hva er medavhengighet | Rus i familien | Rusen har tatt hovedrollen | Barn av alkoholiker | Den blimsterløse sorgen | Tap som gir sorg | Pårørende til rusavhengig | Pårørende til alkoholiker | Indre barn | Gestaltterapeut | Helsefagarbeider | Privat helsetjeneste | Enesamtaler | Pårørendegrupper | Foredrag om pårørenderollen og medavhengighet | Medmenneske | Den gode samtalen | Voksen barn av alkoholiker | 12 trinns filosofien | helsebevarende tjenester for voksne | Sorggrupper | Sorgstøtte