Hms-butikken

Telefon: 815 59 750

E-post

www.hmsbutikken.no

Nettsted

Ved å klikke på linken over kommer du til et nettsted som ikke drives av HotFrog. HotFrog er ikke ansvarlig for innholdet eller tilgjengeligheten av tilknyttede nettsteder.

Hms-butikken
Categories: Unknown

Nøkkel kontaktinformasjon for Hms-butikken
Telefon
815 59 750
e-post
E-post
Nettsted
www.hmsbutikken.no
Adresse
Storgata 32, Oslo, 0184

0 Kundeanmeldelse
Write your review
Ny virksomhetsprofil

2. utgave, kommer i november. Oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015 Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder. Den første utgaven av Arbeidsmiljøloven. Kommentarer og praksis ble utgitt i 2011. Siden den gangen har arbeidsmiljøloven vært gjenstand for omfattende endringer. Blant annet er adgangen til midlertidig ansettelse vesentlig utvidet, det er betydelige endringer i arbeidstidsreglene, aldersgrensene i loven er hevet. I tillegg til lov- og forskriftsendringer er ny rettspraksis fra Høyesterett, Arbeidsretten og EU-domstolen utførlig behandlet. Denne andre utgaven gir fyldige kommentarer til alle deler av loven. Boken tar for seg spørsmålene om blant annet arbeidstid, virksomhetsoverdragelse, ansettelse og oppsigelse, varsling og personvern. Den tar opp temaer som i liten grad er behandlet andre steder, for eksempel utvelgelsesprossessen ved nedbemanning. Forfatterne drøfter spørsmålene om utvelgelseskrets, betydningen av kompetanse vurdert opp mot ansiennitet, bruken av evalueringsskjemaer, avtaler med tillitsvalgte og en rekke andre spørsmål som oppstår ved nedbemanningsoppsigelser. Tariffbestemmelser har en helt sentral plass i boken og omtales i sammenheng med aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk. Den er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder. Av Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland I salg fra 16. november 2015 - Forhåndsbestill nå

  • Ny virksomhetsprofil

    2. utgave, kommer i november. Oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015 Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder. Den første utgaven av Arbeidsmiljøloven. Kommentarer og praksis ble utgitt i 2011. Siden den gangen har arbeidsmiljøloven vært gjenstand for omfattende endringer. Blant annet er adgangen til midlertidig ansettelse vesentlig utvidet, det er betydelige endringer i arbeidstidsreglene, aldersgrensene i loven er hevet. I tillegg til lov- og forskriftsendringer er ny rettspraksis fra Høyesterett, Arbeidsretten og EU-domstolen utførlig behandlet. Denne andre utgaven gir fyldige kommentarer til alle deler av loven. Boken tar for seg spørsmålene om blant annet arbeidstid, virksomhetsoverdragelse, ansettelse og oppsigelse, varsling og personvern. Den tar opp temaer som i liten grad er behandlet andre steder, for eksempel utvelgelsesprossessen ved nedbemanning. Forfatterne drøfter spørsmålene om utvelgelseskrets, betydningen av kompetanse vurdert opp mot ansiennitet, bruken av evalueringsskjemaer, avtaler med tillitsvalgte og en rekke andre spørsmål som oppstår ved nedbemanningsoppsigelser. Tariffbestemmelser har en helt sentral plass i boken og omtales i sammenheng med aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk. Den er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder. Av Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland I salg fra 16. november 2015 - Forhåndsbestill nå